GRUPOWA I INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOSPOŁECZNA I RODZINNA

| |
Adam Szumowski

W ramach zadania prowadzona zostanie terapia psychologiczna, psychospołeczna lub rodzinna- grupowa i indywidualna dla 14-16 osób.
Przewiduje się podział uczestników na 2 grupy podobne pod względem doświadczeń i sytuacji rodzinnej / życiowej. Podział umożliwi zastosowanie terapii celowanej na rozwiązanie konkretnych problemów i zwiększy efektywność terapii. Ponadto będzie sprzyjał wyłonieniu się grupy samopomocowej.

Dla każdej z grup przewiduje się 4 spotkania po 2 h warsztatowe (8 h I gr + 8 h II gr =16 h). Po 2 h warsztatów psycholog jeszcze przez godzinę będzie służył wsparciem indywidualnym (terapia indywidualna) dla zainteresowanych ( łącznie 8 h w projekcie). Merytoryczny zakres terapii indywidualnej będzie wypadkową zagadnień poruszanych w grupie lub indywidualnych potrzeb danego uczestnika.