Ułatwienia dostępu

DWUDNIOWY WYJAZD INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY

| |
Adam Szumowski

Dwudniowy wyjazd ma na celu:

  • umożliwienie wzajemnego poznania się uczestników,
  • zainicjowanie współpracy
  • rozpoczęcie procesu edukacji
  • ustalenie form pożądanego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.
  • Termin realizacji IX –X 2019 roku – województwo dolnośląskie.