Ułatwienia dostępu

PRACA SOCJALNA

| |
Adam Szumowski

Praca socjalna bezpośrednio z uczestnikami projektu będzie realizowana od dnia rekrutacji i do 3 miesięcy od zakończenia projektu (w przypadku os poszukujących pracy oraz osób podejmujących pracę) i prowadzona będzie na podstawie kontraktu socjalnego. Praca socjalna obejmować będzie wsparcie uczestników na wszystkich etapach realizacji projektu:

  1. w procesie rekrutacji;
  2. w trakcie trwania projektu
  3. po zakończeniu projektu –utrzymanie kontaktu z uczestnikami.