Ułatwienia dostępu

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?

| |
Adam Szumowski
  • 18 osób ze Szklarskiej Poręby -14 bezrobotnych i 4 pracujące
  • 5 młodych osób mieszkających w Szklarskiej Porębie
  • 5 wychowanków DD i MOW
  • 3 osób z niepełnosprawnością
  • 5 osób z rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
  • Osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się z do skorzystania ze wsparcia.