Ułatwienia dostępu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

| |
Adam Szumowski

Aktywna, społeczno - zawodowa integracja 18 osób z terenu Szklarskiej Poręby zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.