Informacja Dyrektora MOPS w Szklarskiej Porębie

Adam Szumowski

W związku ze wzrastającym zagrożeniem zarażeniem koronawirusem (COVID-19), proszę w sprawach bieżących kontaktować się  z pracownikami MOPS telefonicznie.

Kontakt bezpośredni preferowany jest jedynie w sprawach tego bezwzględnie wymagających lub w sytuacjach, kiedy kontakt telefoniczny jest niemożliwy.

Elżbieta Pawłowska
Dyrektor MOPS w Szklarskiej Porębie