Zmiana godzin i sposobu załatwiania spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Adam Szumowski

W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 oraz utrzymania ciągłości pracy ośrodka pomocy wprowadzono z dniem 21 kwietnia 2020 r do 31 maja 2020 r. następujące zmiany dotyczące sposobu załatwiania spraw:

 1. zmianę rozkładu czasu pracy - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 2. osobiste załatwienie spraw, bezwzględnie wymagających bezpośredniego kontaktu, będzie możliwe jedynie w środy w godzinach 9.00-15.00;
 3. w pozostałych dniach i godzinach funkcjonowania ośrodka pomocy, pracownicy zespołów rotacyjnych, pozostają do dyspozycji interesantów za pośrednictwem telefonu stacjonarnego 75 7172146 i adresów mailowych oraz innych dostępnych form komunikacji elektronicznej – wskazanych na stronie pod adresem http://www.mops.szklarskaporeba.pl;
 4. osoby w kwarantannie lub samotni i starsi mieszkańcy Szklarskiej Poręby potrzebujący pomocy, mogą je zgłaszać - poza godzinami pracy ośrodka - pod numerem telefonu 508 517 022 od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30-19.00 w soboty i niedziele w godzinach 7.30-19.00.
 5. całodobowo 7 dni w tygodniu funkcjonuje numer interwencyjny 609 406 946, pod którym pracownik ośrodka pomocy przyjmuje zgłoszenia z obszaru interwencji kryzysowej (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie);
 6. wsparcia w dalszym ciągu udzielają także:
  psycholog – pod numerem tel: 604 929 804
  prawnik –696476653 w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 18:00.
  pedagog/interwent -601 964 071.

Informuję ponadto, że dla utrzymania ciągłości funkcjonowania ośrodka i z uwagi na wysokie ryzyko wynikające z bezpośrednich kontaktów służbowych z interesantami, zatrudnione w ośrodku osoby pracują w systemie rotacyjnym. Nie ogranicza to możliwości załatwiania spraw gdyż w każdym dziale dyżurują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za bieżące załatwianie spraw i udzielanie pomocy.

Elżbieta Pawłowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej