Wysokość dodatków energetycznych

Adam Szumowski

Wysokość dodatków energetycznych, decyzją Ministra Klimatu, zostaje zmieniona. Nowe stawki obowiązują od 1 maja.
Od 1 maja 2020 r. zmienia się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO

W okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.