KOMUNIKAT – świadczenia dla rodzin z dziećmi

Adam Szumowski

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r. Nowe wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2021 r., a elektronicznie już od 1 lutego 2021 r.
W tym okresie świadczeniowym 2020/2021 można składać wnioski o następujące świadczenia:

1. świadczenia rodzinne,
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
3. świadczenia dobry start,

od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. tradycyjnie - w formie papierowej.

Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021
będą przyjmowane tylko i wyłącznie w środy i w czwartki.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje w sprawie ww. świadczeń można uzyskać w dziale świadczeń rodzinnych lub na stronie internetowej MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub przez internet. W tym ostatnim przypadku do wyboru są 3 kanały online: bankowość elektroniczna, ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz PUE ZUS.