DOPŁATA DO CZYNSZU

Adam Szumowski

W dniu 5 stycznia 2021 roku wszedł w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 roku, poz. 11), który wprowadza dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu.

Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzone są poprzez dodanie art. 15 zzzic – 15zzzii do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązywaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

DOPŁATA DO CZYNSZU STANOWI SKLADNIK DODATKU MIESZKANIOWEGO I JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIALANIA COVID-19.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które należy uwzględnić w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikają z art. 15zzzic – 15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazywaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY POWIEKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU?

- Wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego.
Wymagane jest aby:

  1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 roku,
  2. Wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz
  3. Wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku.

Szczegółowej informacji można uzyskać w dziale Dodatki Mieszkaniowe nr telef. 75 717 21 46 wew. 136 lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..