Ułatwienia dostępu

Ośrodki Czasowego Pobytu dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością

Adam Szumowski

Ośrodki Czasowego Pobytu dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością
Władze Dolnego Śląska informują o 2 nowo utworzonych Ośrodkach Czasowego Pobytu zlokalizowanych we Wrocławiu i w Kudowie Zdroju.

Beneficjentami Ośrodków będą:

  • rodzice i opiekunowie oczekujący na narodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz rodzice i opiekunowie po porodzie dziecka;
  • osoby niesamodzielne i ich najbliższe otoczenia – rodzice / opiekunowie.

Ośrodki Czasowego Pobytu świadczyć będą usługi w zakresie dwóch modeli wsparcia w zależności od momentu, w którym rodzina zostanie objęta opieką:

  • w okresie ciąży: model obejmie opiekę prenatalną – w zależności od potrzeb rodzice oczekujący narodzin będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne (porady psychologa, psychoterapeuty, wsparcie indywidualne i grupowe) i edukacyjne, informacje medyczne dotyczące rehabilitacji oraz informacje o możliwości korzystania z przysługujących świadczeń - porady prawne;
  • w okresie poporodowym i dalszym okresie wychowawczym: model przerwy wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów dzieci niesamodzielnych, dzieci otrzymają kompleksową usługę: wyżywienie i nocleg, świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze, wsparcie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne oraz opiekę lekarską, możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej.